ਆਦਮ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ (ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ)

ਕਵੀ : ਸਰਦਾਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਇਟਲੀ


E-mail : 

singhrewail@yahoo.com

Contact Number : 

00393272382827

 


click on image to read
click on image to read

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ