Visitors since 17th August, 2011

stats counter
Rev. Bikramjit Singh 'Jit'
Rev. Bikramjit Singh 'Jit'

Poet : Rev. Bikramjeet Singh 'Jit'

 

E-mail : bikramjitsingh@maanavta.com


:::: ਪੰਜ ਨਾਗ ::::

ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ

 

ਫ਼ਨੀਯਰ ਨਾਗ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇਂ

ਡੇਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਂ ਲਾਇਐ ਪੱਕਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਇਹ ਅੱਤ ਦੇ ਨੇਂ

ਮੱਤ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾ ਖਾ ਡੰਕ ਅਸੀ ਹੋਏ ਬੇਹਾਲ

ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਟੁੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਇਹ ਜਾਲ

 

ਪਹਿਲਾ ਨਾਗ ਹੈ ਅਖੋਂ ਅਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਦੇਵ ਇਸਨੂੰ ਕਹੇ ਜਹਾਨ

ਇਸਦੀ ਛੋਹ ਤੋਂ ਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਬੱਲਧਾਰੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ

ਡੱਸ ਕੇ ਏਸ ਨੇਂ ਅੱਨ੍ਹਿਆਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਧਰਮੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ

ਸੁੱਚੇ ਇਸਨੇਂ ਰਹਿਣ ਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਮੁਨੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਨ

 

ਦੂਜਾ ਨਾਗ ਜੋ ਉਗਲੇ ਲਾਵਾ ਹੈ ਪਾਰਾ ਜਿਸਦਾ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨ

ਨਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਨ ਕਹਿਂਦੇ ਇਸਦਾ ਸੱਭਦੀ ਟੰਗਦੈ ਖੂੰਟੇ ਤੇ ਜਾਨ

ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਭੁਲਾਵੇ ਸੱਭ ਦਾ ਅੱਗ ਵਰਸਾਵੇ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ

ਕੰਮ ਚੜ੍ਹੇ ਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੇਪਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਣ

 

ਤੀਜਾ ਨਾਗ ਹੈ ਲਾਲਚ ਭਰਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਲੋਭ ਹੈ ਇਸੇਦਾ ਨਾਮ

ਬੜਾ ਮੀਸਣਾਂ ਹੈ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤਾ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੇਂ ਇਸਦੇ ਕਾਮ

ਹੜਪੇ ਮਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ ਵਸਤ ਪਰਾਈ

ਹਵਸ ਏਸਦੀ ਕਦੇ ਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕੇ ਵਧੇ ਲਾਲਸਾ ਨਿਤ ਦੂਣ ਸਵਾਈ

 

ਚੌਥਾ ਨਾਗ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅੱਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਜੀ

ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਨ੍ਹ ਅਖਾਂ ਤੇ ਸੱਭ ਜੀਂਦੇ ਜੀ

ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹਨ ਨਰ ਨਾਰੀ ਜੀ

ਜਦੋਂ ਵਿਸਰਦਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤਾਂ ਡੱਸਦੈ ਨਾਗ ਇਹ ਭਾਰੀ ਜੀ

 

ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਗ ਲਗੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਮੈਂ ਮੈਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੁਲਿਆ ਫਿਰਦੈ

ਕਹਿਂਦੇ ਸੱਭ ਹੰਕਾਰ ਨੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਇਹ ਹਰਦਮ ਰੱਖਦੈ

ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਏ ਜ੍ਹਿਨੂੰ ਡਸਦੈ ਨਾਗ ਗੁਮਾਨੀ ਇਹ

ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗਿਣਦੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਜ੍ਹਿਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਇਹ

 

ਇਹ ਫ਼ਨੀਯਰ ਅਸਾਂ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਫ਼ਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੀ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਤਦ ਆ ਵੜਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜੀ

ਤਾਪ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲਿਆਵਣ ਇਹ ਕਦੇ ਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇ ਕਲ੍ਹੇ ਜੀ

ਉਡ ਜਾਏ ਬਰਕਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਜਦ ਪੈਣ ਨਾਗ ਇਹ ਪੱਲੇ ਜੀ

 

ਆਓ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀਲਾ ਪੰਜ ਨਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੜਾਈਏ

ਨਾਮ ਬਾਣੀਂ ਦੀ ਬਾਲ ਕੇ ਧੂਣੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫ਼ਨੀਯਰ ਮਾਰ ਨਸਾਈਏ

ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਰਿਦੇ ਦਾ ਭਰੀਏ ਨਾਮ-ਅਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ

ਮਾਰਗ"ਜੀਤ"ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਫੜੀਏ ਹੋਈਏ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ

फनियर नाग पांच इस मन में जो कुंडल मारे बैठे हैं

(ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ "ਜੀਤ" E-mail : bikramjitsingh@maanavta.com )


फनियर नाग पांच इस मन में जो कुंडल मारे बैठे हैं   

डेरा इनका लगा है पक्का ज़हर भरे यह अति के हैं 

बुद्धी भ्रष्ट की इन पांचो नें खा खा डंक हैं हुए बेहाल 

कैसे मिले निदान अब इनसे टूटे कैसे पड़ा यह जाल 

 

पहला नाग आँख का अँधा कामदेव इसे कहे जहान 

इसकी पकड़ से बचा न कोई बलधारी या बुद्धिमान 

डस कर अंधे कर दिए इसने कई धर्मी व् शक्तिमान 

दामन उजला रख न पाए कई मुनी और ऋषि महान 

 

ज्वालामुखी है नाग दूसरा पारा इसका छुए आसमान 

नाम क्रोध सब कहते इसका खूंटे टाँगे  सबकी जान 

सबके होश उड़ा देता जब आग उगलता यह शैतान 

काम कोई पूरा हो न पाए, जब हमला करदे यह हैवान 

 

लालच भरा है नाग तीसरा जी हाँ लोभ है इसी का नाम 

दिखे शांत पर है यह कमीना खतरनाक सब इसके काम 

निगले पैसा वस्तू पर की, हथिया ले खेत मकान पराये 

नहीं अंत इसकी हवस का दिनप्रति और भी बढती जाये 

 

चौथा नाग भांति ध्रितराष्ट्र संजीदा यह हद का है जी 

मोह है यह सब इसकी पट्टी बांध आंख पर जीते हैं जी 

माया मोह संतान की ममता बंधे समस्त नर नारी जी 

भूले धर्म कर्म जब प्राणी तब डस ले नाग यह भारी जी   

 

हर्णकश्यप सा नाग पांचवां फूला फिरे यह मैं मैं करता 

कहते सब अहंकार इसे यह गर्दन ऊंची हरदम रखता 

मलिक भागों बन जाये जिसे यह डस ले नाग गुमानी 

खुद को कहे प्रभु से ऊंचा जिसे काट ले यह अभिमानी 

 

स्वयं नाग यह हमने पाले दुष्कर्मों का सब यह फल है 

परमेश्वर जब बिसर जाये तो इनका आना निश्चित है 

ले आएं साथ कलेश रोग दुःख अकेले कभी न आएं यह 

उड़े ख़ुशी व् सुख समृद्धि 'गर नाग अन्दर बस जाएँ यह 

 

आओ यतन करें कुछ ऐसा इन नागों से अब जान छुडाएं 

जला के प्रभु नाम की  धूनी यह अजगर सारे मार भगाएँ

करके स्वच्छ बर्तन यह मन का भरलें इसमें अमृत नाम 

"जीत"कर्म सब शुभ करें हम लोक परलोक जो आवें काम

PANJ NAAG (Punjabi Poem)

FANIYAR NAAG PANJ SAADE MAN VICH JO KUNDAL MAAR KE BAITHE NE

DERA INHAA NE LAIYAI PAKKA ZEHAR BHARE EH ATT DE NE

MATT MAAR RAKHI IHNAA SAADI KHAA KHAA DANK ASSI HOYE BEHAAL

KIVE MILLE HUN BAND KHALASEE TUTTE KIVE PIYAA EH JAAL

 

PEHLA NAAG HAI AKHAON ANNHA KAAM-DEV ISNU KAHE JAHAAN

ISS DI CHHOH TAO NAH KOYEE BACHIYAA BALDHARI YA BUDHIMAAN

DASS KE ES NE ANNHIYA KEETE KAYEE DHARMI TE SHAKTIMAAN

SUCHE ISNE REHAN NA DITTE KAYEE MUNI TE RISHI MAHAAN

 

DOOJA NAAG JO UGLEI LAVA HAI PARAA JISDAA SATT ASMAAN

NAAM KRODH HAN KEHNDE ISDAA SABH DI TANGDAI KHOONTE TE JAAN

HOSH HAVAAS BHULAVE SABH DA AGG VARSAVAI JAD EH SHAITAAN

KAMM CHADHEI NA KOYEE NEPREI HAMLA KARDA HAI JADAO EH AAN

 

TEEJA NAAG HAI LALACH BHARIYA JEE HAA LOBH HAI ISSE DA NAAM

BADHA MEESNAA HAI CHUPP CHAPEETA PAR KHATARNAK NE ISDE KAAM

HADHPE MAAL ZAMEEN KISEDI KABZA KAR LAYE VAST PARAYEE

HAVAS ES DI KADE NA MUKKEI WADHE LALSAA NITT DOON SAVAYEE

 

CHAUTHA NAAG DHRITRASHTRA VARGA HAI ATT DA EH SANJIDAA JI

MOH HAI EH TE ISSE DI PATTI BANH AKHAAN TE SABH JEENDE JI

MAYA MOH AULAAD DI MAMTAA VICH BAJHEI HAN NAR NAARI JI

JADAO VISARDAA DHARAM KARAM TAA DASDAI NAAG EH BHARI JI

 

PANJVA NAAG LAGE HARNAKASH MAIN MAIN VICH EH FULIYA FIRDAI

KEHNDE SABH HANKAAR NE ISNU DHAUN UCHI EH HARDAM RAKHDAI

MALAK BHAGO DE VANG BAN JAYE JINHU DASDAI NAAG GUMAANI EH

RABB TAO UCHAA GINDAI KHUD NU SIRR CHARHE JIDHE ABHIMANI EH

 

EH FANIYAR ASSA AAP SAHERHEI FAL MARHE KARMAA DE HAN JI

PARMESHAR JAD VISAR JAYE TADD AA VAD-DE EH SAARE HAN JI

TAAP KALESH DUKH NAAL LIYAAVAN EH KADE NAH AAVAN KALLHE JI

UDD JAYE BARKAT KHUSHI SAMRIDHI JAD PAIN NAAG EH PALLE JI

 

AAO KARIYE KUJH AISAA HEELA PANJ NAAGAA TAO JAAN CHHUDAIYE

NAAM BANI DI BAAL KE DHOONI ANDRAO FANIYAR MAAR NASAIYE

EH BHAANDA KAR KE SAAF RIDEI DA BHARIYE NAAM-AMRIT DE NAAL

MARAG ”JIT” ASSI SACHAA FARHIYE HOIYE NADRI NADAR NIHAAL

God Bless All is loading comments...