<> ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ.. <>


ਕਵਿ : ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ "ਜੀਤ"