ਕਵਿ / ਲੇਖਕ : ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਾਰਸੀ ਲਾਲ 'ਪਾਲ'

ਪਿੰਡ  : ਜਲੋਵਾਲ ਕਾਲੋਨੀ, 
ਜਿਲਾ : ਜਲੰਧਰ (ਪੰਜਾਬ)

 

ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ :