Comments: 0

Courtesy  : Satguru Souvenir 2016, published by Magazine Department of Sant Nirankari Mandal, Delhi-110009